Servis lyží a snowboardov

Cenník servisných úkonov

Vyberte si niektorý zo servisných balíčkov podľa stavu opotrebovania Vašich lyží, bežiek alebo snowboardu. Náš vyškolený personál Vám poskytne kompletný servis lyží a snowboardov na tej najvyššej úrovni na profesionálnych strojoch značky Reichmann a Wintersteiger.

Navštívte našu predajňu Belda Sport v Nitre na ulici Malíkova 4922/1, (tel. č. 0907 947 362) a presvedčte sa sami.


Servis lyží                  

MALÝ SERVIS ZÁKLADNÝ

1. Prebrúsenie a zrovnanie sklzníc /pás/

2.Nabrúsenie bočnej hrany /brúsny pás/

3.Príprava sklznice na voskovanie

4. 3x voskovanie sklznice horúcim voskom

5. 3x leštenie sklznice

  Junior                           Adult      

              (do 130cm)               (Nad 130cm)

12€                               16€       

VEĽKÝ SERVIS ZÁKLADNÝ

Malý servis štandard 

+ zrovnanie sklznice /kameň/,

+ štrukturovanie sklznice /lineárna štruktúra/


Junior                          Adult      

(do 130cm)              (Nad 130cm)

 17€                             22€       

MALÝ SERVIS - RACING

1. Prebrúsenie a leštenie sklzníc /pás/

2. Zrovnanie sklznice /kameň/

3. Štrukturovanie sklznice /šikmá štruktúra/

4. Tuning hrán: Uhlovanie bočnej a spodnej hrany

na keramických kotúčov /Ceramic Disk Finish/

5. Príprava sklznice na voskovanie

6. 3x voskovanie sklznice horúcim voskom

7. 3x leštenie sklznice

Junior                           Adult      

(do 130cm)              (Nad 130cm)

22€                              28€       

VELKÝ SERVIS - TOP

Malý servis - TOP 

+ zalievanie poškodenej sklznice

Junior                         Adult      

(do 130cm)            (Nad 130cm)

27€                             33€       

BRÚSENIE HRÁN - štandard

Brúsenie bočnej hrany /brúsny pás/, ručné zrazenie hrán, voskovanie, leštenie

7€

BRÚSENIE HRÁN TOP - TUNING /CERAMIC DISC FINISH/

Brusenie bočnej aj spodnej hrany, tzv podbrus na špeciálnom stroji TRIMJET pomocou keramických kotúčov

Uvedenú operáciu doporučujeme v priebehu sezóny na lyžiach kde nie je poškodená sklznica ale iba otupené hrany, čo je bežne po týždni lyžovania

10€

VOSKOVANIE voskovačkou a leštenie

2x voskovanie za tepla + leštenie

5€

INFRA VOSKOVANIE 

hĺbkové voskovanie

10€

Zalievanie sklznice 

Podľa rozsahu poškodenia (1 väčšia ryha)

8€

Štruktúrovanie sklznice na kameni

Podľa požiadavky /lineárna, šikmá, šípová, vlna/

10€

Servis snowboardov


MALÝ SERVIS ŠTANDARD

1. Prebrúsenie a zrovnanie sklzníc /pás/

2.Nabrúsenie bočnej hrany (87°-90°)

3.Príprava sklznice na voskovanie

4. 2x voskovanie sklznice horúcim voskom

5. 2x leštenie sklznice

19€

VEĽKÝ SERVIS - ŠTANDARD

Malý servis štandad 

+ zrovnanie sklznice /kameň/,

+ štrukturovanie sklznice /lineárna štruktúra/


25€

MALÝ SERVIS - TOP 

1. Prebrúsenie a leštenie sklzníc /pás/

2. Zrovnanie sklznice /kameň/

3. Štrukturovanie sklznice /šikmá štruktúra/

4. Tuning: Uhlovanie bočnej a spodnej hrany

na keramických kotúčov /Ceramic Disk Finish/

5. Príprava sklznice na voskovanie

6. 3x voskovanie sklznice horúcim voskom

7. 3x leštenie sklznice

30€

VELKÝ SERVIS - TOP

Malý servis - TOP

+ zalievanie poškodenej sklznice


35€

MONTÁŽNE PRÁCE


Montáž u nás kúpenej výstroje

Lyže+viazanie, bežky+viazanie, snowboard+viazanie


ZDARMA

Montáž u nás nezakúpenej výstroje, bežky

Montáž viazania vrátane nastavenia podľa normy DIN ISO5355


19,95€

Atypická montáž bez šablóny

Montáž viazania na mieru

59,95€

Montáž viazania so šablónou

Montáž vrátane nastavenia podľa normy DIN ISO 5355

49,95€

Demontáž viazania

Odmontovanie namontovaného viazania

5€

Nastavenie viazania podľa DIN normy

4€

TVAROVANIE LYŽIAROK 

na špecialnom stroji ULTRACAM UNIVERSAL

Lyžiarky zakúpené u nás

Bodové tvarovanie skeletu (1 bod) alebo formovanie tepeľne tvarovateľného skeletu na mieru vďaka predhriatiu v špeciálnej rúre.

15€

Lyžiarky nezakúpené u nás

Bodové tvarovanie skeletu (1 bod) alebo formovanie tepeľne tvarovateľného skeletu na mieru vďaka predhriatiu v špeciálnej rúre.

20€

Dodatočne tvarovavie rovnakého miesta ( 2. prípadne 3. korektúra)


10€

Tepelné tvarovanie vnútorných botičiek - Lyžiarky zakúpené u nás


0€

Tepelné tvarovanie vnútorných botičiek - Lyžiarky nezakúpené u nás


10€