Bootfitting

Tvarovanie lyžiarok

ULTRACAM UNIVERSAL

Robíme tvarovanie skeletov lyžiarskych topánok na najmodernejšom stroji ULTRACAM UNIVERSALS.

Samotné modelovanie prebieha zahrievaním tvarovacieho prípravku po dobu približne 60 - 90 minut. Stroj je vybavený teplotným senzorom, ktorý zabraňuje prehriatiu materiálu. Tým nedochádza k zničeniu topánky.

Pokiaľ Vás topánky v určitých miestach obťažujú, označíte miesto na skelete, kde dochádza k nepríjemnému tlaku. Na základe označenia a prípadného slovného upresnenia následne kritické miesto na topánke vymodelujeme s pomocou tvarovacieho prípravku tak, aby se vytvorilo viac priestoru pre Vašu nohu a napriek tomu naďalej zostali topánke jej hlavné funkcie (výkon, vodivosť, bezpečie a istota, pohodlie). Akonáhle topánku vhodne prispôsobíme, skelet necháme vychladnúť a potom uvolníme tvarovací prípravok. Proces sa dá niekoľkokrát opakovať až do dokonalého prispôsobenia se boty nohe.

CUSTOM SHELL PROCESS

Sidas Flashfit Vložky

Flashfit™ technológia umožňuje až 75% mieru prispôsobenia vložiek vašim nohám v rozmedzí niekoľko minút.

Pec "bootfitter" zohreje pred-tvarované vložky a fits it to your foot za menej ako 5 minút. Iba časť vložky môže byť plne prispôsobená vašej, zvyšná časť pred-tvarovanej vložky ostáva nezmenená keď sa zohreje.

S Flashfit™ vložkami máte viac sily, kontroly a komfortu.


TVAROVANIE VONKAJŠIEHO SKELETU

na špecialnom stroji ULTRACAM UNIVERSAL

Lyžiarky zakúpené u nás

Bodové tvarovanie skeletu (1 bod) alebo formovanie tepeľne tvarovateľného skeletu na mieru vďaka predhriatiu v špeciálnej rúre.

15€

Lyžiarky nezakúpené u nás

Bodové tvarovanie skeletu (1 bod) alebo formovanie tepeľne tvarovateľného skeletu na mieru vďaka predhriatiu v špeciálnej rúre.

20€

Dodatočne tvarovanie rovnakého miesta ( 2. prípadne 3. korektúra)


10€

Tepelné tvarovanie vnútorných botičiek - Lyžiarky zakúpené u nás


0€

Tepelné tvarovanie vnútorných botičiek - Lyžiarky nezakúpené u nás

10€